Nabízíme


E-LEARNING


Jako lektorky jsme vedly již nemálo workshopů a seminářů pro zaměstnance firem na téma lidského zdraví a jeho ovlivnitelnost životním stylem.


Well-being a efektivita práce

Náš pohled je takový, že velmi malými změnami lze dosáhnout ohromných úspěchů ve zmírnění rizik civilizačních chorob, zlepšení subjektivního pocitu zdraví, „wellbeing“ a díky tomu zlepšení kvality, efektivity práce.

Proč e-learning jako dlouhodobá podpora při udržení aktivního životního stylu?

Z našich zkušeností z workshopů jsme došly k závěru, že kromě určitého „nakopnutí“ ke změně je nutné nabízet klientům i dlouhodobou podporu v průběhu jejich snažení. Je nasnadě, že individuální konzultace, trénink či koučink funguje u změn životního stylu nejlépe – nicméně je velmi nákladný jak finančně, tak mnohdy neúměrně časově a proto si na něj mnoho lidí netroufne.

Alternativou osobních intervencí může s úspěchem být, jak ukazují i recentní studie,  právě e-learningový program zaměřený na zlepšení stravovacích a pohybových návyků.

Stáhněte si náš informační materiál (PDF dokument):
Pro Fit e-learningové lekce jako nástroj zlepšení životního stylu zaměstnanců v kancelářiVycházíme z odborných poznatků tzv. medicíny založené na důkazech (Evidence Based Medicine) a doporučení odborných společností.Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás