Nabízíme


Intenzita pohybové aktivity a redukce hmotnosti


Intenzita zátěže vyjádřená tepovou frekvencí rozhoduje o tom, jaký efekt bude pohybová aktivita mít. 

Chcete pohybem hlavně hubnout?

Není nutné se zničit, zplavit, lapat po dechu. Optimální rozmezí pro redukci hmotnosti, tj. proto, aby tělo čerpalo jako zdroj energie tukové zásoby, je intenzita pohybu v rozmezí srdeční frekvence 60-75% vaší maximální tepové frekvence (MTF). Nicméně není to zas tak jednoduché, někteří autoři se přiklánějí k nižším číslům na 50-60% MTF,na druhou stranu další autoři preferují spíše submaximální hodnoty.  Obecně můžeme říci, že pro mladší, zdravé, trénovanější osoby jsou vhodnější vyšší hodnoty. Jde-li o starší osobu, začátečníka či rekonvalescenta, použijeme hodnoty nižší.

Srdeční rezerva

Často používaná metoda ke stanovení zátěžové srdeční frekvence je určení maximální srdeční nebo tepové rezervy. Jako nejvhodnější se uvádí 60% rozdíl mezi klidovou a maximální hodnotou. Tuto intenzitu lze pokládat za zátěž střední intenzity.

Vypočítá se následovně: TF= TF klidová + 0,60 x (MTF - TF klidová)

Test slovem k určení aerobního rozmezí

Pokud si neměříte srdeční frekvenci sporttesterem lze využít tzv. Test slovem (Talk test, Test du Parler). Pokud jste schopni při pohybové aktivitě promluvit jednoduchou větu, ale už si nezazpíváte, jste pravděpodobně v aerobním rozmezí. Stejně tak by optimální aerobní intenzita neměla vyvolávat bolesti v lýtkách. Když jste schopni vyhrknout pouze jednotlivá slova s rudou tváří, jste již v moc vysoké intenzitě, zmírněte, zvolněte.  

Co sport to jiná maximální tepová frekvence

Hodnota maximální srdeční frekvence závisí na druhu sportu, který provozujete. Obecně dosáhnete nejvyšší maximální srdeční frekvence při běhu, či při běhu na lyžích. Významně nižší maximální srdeční frekvence dosáhnete například při plavání. Jak si určit svou maximální srdeční frekvenci při různých druzích sportu při přečtěte v našich dalších článcích.


MUDr. Marie SkalskáK redukci hmotnosti je optimální pohybovat se v aerobním rozmezí vaší srdeční frekvence. Můžete se nechat proměřit ve sportovní laboratoři, ale nejspolehlivější způsob je určení si své maximální srdeční frekvence při konkrétním druhu sportu, o kterém víte, že budete pravidelně, nejčastěji provozovat. Myšleno je to tak, že opravdu vyběhnete či vyjdete na svou oblíbenou trasu, nebo přímo v bazénu, sporttestery jsou vodotěsné, a v "exterieru",  dle našich návodů si naměříte maximální srdeční frekvenci. Tato hodnota MTF je většinou spolehlivější než naměřené hodnoty ve vám neznámem, "neochozeném"  prostředí laboratoře. Ti akurátní si samozřejmě mohou naměřit maximální "tepovky" při vícero sportech. Z této naměřené MTF si pak vypočítejte své aerobní rozmezí, které je kolem 60-75% MTF.Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás