Nabízíme


4 fáze vzniku a fungování firemního programu pro zdraví


Firemní programy zdraví zaměstnanců jsou velmi aktuálním tématem ve firmách ve světě i u nás. Jistě nalezneme mnoho rozdílů v přístupech a řešeních u jednotlivých zaměstnavatelů, nicméně základní koncept programů bývá většinou zachován. Obsahuje tyto čtyři fáze:

 

1.       Plánování programu zdraví


Při plánování je nejdříve nutné zvolit komisi či zodpovědného člověka, který se bude věnovat managementu programu zdraví. Následuje odsouhlasení struktury programu, jeho jednotlivé části, množství zapojených zaměstnanců, finanční plánování a zvolení měřitelných cílů programu. Samozřejmě sem spadá i naplánování komunikační strategie a vnitřního PR programu. Je vhodné naplánovat program pouze na omezenou dobu, což umožní lépe se fokusovat na konkrétní výsledek (program na dobu např. 10 týdnů, který se může v průběhu roku znovu zopakovat).

 

2.       Propagace programu zdraví


Průběžná emailová komunikace, která informuje o přínosech programu zdraví pro jednotlivého zaměstnance i celé firmy, neboť bez zdravých zaměstnanců nemůže úspěšná firma dlouhodobě fungovat. Program zdraví je nejlépe doplnit různými druhy posterů, které nejen informují, ale dávají i další přidanou hodnotu zaměstnancům. Jedná se např. o plakátky do kuchyňky s popisem protahovacích cvičení či tipy pro zdravou svačinku. Jistě není od věci uspořádat kick off meeting při zahájení programu, kde by měli zaměstnanci možnost pokládat své dotazy a podrobně se seznámit s fungováním programu, jeho cíly i osobními přínosy pro každého ze zúčastněných.

 

3.       Spuštění a průběh aktivit


V této fázi je nejdůležitější poskytovat podporu zaměstnancům, průběžně monitorovat nejen výsledky ale i názory zaměstnanců, jejich pocity a motivaci v průběhu programu. Průběžně udělovat odměny ať už symbolické či ve formě reálných benefitů úspěšným účastníkům programu. Zajišťovat koordinaci napříč celým programem (zde záleží na tom, zda si firma vytváří program svépomocí nebo se zapojením externích subjektů, odborníků na výživu, fitness trenérů atp.).

 

4.       Evaluace programu zdraví


Celkové zhodnocení cílů programu – vyhodnocení změn, kterých zaměstnanci dosáhli , ať už jsou to odpovědi v dotazníku, měření laboratorních hodnot či jiná forma průzkumu. Zformulování úspěšnosti programu a sdílení výsledků jak s managementem firmy, tak se samotnými zaměstnanci. Efektní je zorganizovat závěrečný meeting, kde jsou výsledky prezentovány a nejúspěšnější účastníci odměněni. Cílem vyhodnocení by také mělo být namotivovat zaměstnance k opakování celé akce a díky tomu trvale zlepšit životní styl a celkový zdravotní stav celého týmu na pracovišti.


Použity materiály z http://www.takeactionca.cdph.ca.gov/docs/fit-business-kit-tools/BRO-158_FEB_2008FINAL.pdf

 Vzhledem k rostoucímu výskytu a z toho plynoucích ekonomických dopadů civilizačních onemocnění u zaměstnanců firem po celém světě se čím dál více zaměstnavatelů snaží tento trend otočit. Programy zdraví mohou mít různou podobu a velmi rozdílný budget, nicméně by vždy jeho realizace měla projít minimálně těmito čtyřmi kroky: Plánování, propagace, spuštění a průběh aktivit, evaluace. Jedině tak je možno maximálně využít potenciál investovaných prostředků do programů zdravého životního stylu zaměstnanců a nabité zkušenosti použít v budoucnu při pořádání programů dalších.Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás