Nabízíme


Jaké jsou druhy prevence


Proti nemocem se dá bojovat na dvou úrovních:


1. jejich léčbou

2. jejich předcházením neboli prevencí

Prevenci můžeme rozdělit na několik druhů

1. primární prevence


Cílem primární prevence je u zdravé osoby, která dosud nestoná, odhalit případné rizikové faktory, které by se mohly podílet na rozvoji onemocnění v budoucnosti.

Praktický příklad: dostatečnou pohybovou aktivitou, racionálním jídelníčkem a mírněním stresu eliminujeme obezitu jakožto možnou příčinu třeba vysokého krevního tlaku.

2. sekundární prevence


Cílem sekundární prevence je určení včasné diagnózy již nastartovaného procesu, který může vést k plnému rozvinutí choroby. Můžeme to nazvat „předsymptomatické stadium“.

Praktický příklad: na preventivní prohlídce v rámci primární prevence je odhalen vysoký krevní tlak – detekovali jsme přítomnost rizikového faktoru. Pokud tlak nebudeme léčit, může přivodit v budoucnosti významné zdravotní komplikace – mozkovou příhodu, infarkt myokardu, selhání ledvin, slepotu…osoba s nově diagnostikovanou hypertenzí se dostává do oblasti sekundární prevence, kdy již cíleně začneme léčit vysoký krevní tlak. Léčba může být  farmakologická tj. léky a na stejné úrovni účinnosti je tzv. nefarmakologická léčba - režimová opatření. Režimová opatření zahrnují vhodnou a hlavně pravidelnou pohybovou aktivitu, racionální jídelníček, mírnění stresu.

3. terciární prevence


Cílem terciární prevence je zabránit progresi již rozvinutého onemocnění, zabránit opakování příhod a hlavně zabránit vzniku postižení, resp. ztrátě soběstačnosti.

Praktický příklad: terciární prevence je katetrizační (implantace stentu) nebo chirurgická léčba (srdeční bypass) infarktu myokardu, který vznikl díky přítomnosti vysokého krevního tlaku a kouření.

Optimální je posílit co nejvíce primární resp. sekundární prevenci. To je i hlavní úloha našeho Pro Fit Institutu. Vytváříme nástroje k uplatnění režimových opatření v rámci primární a sekundární prevence, namířených proti nejčastěji se vyskytujícím onemocněním hromadného výskytu neinfekční etiologie – krátce civilizačním chorobám.

Zdravotní rizikové faktory


Některé rizikové faktory jsou neovlivnitelné – věk, pohlaví, genetické predispozice, ale vlivem na propuknutí nemoci v plné šíři převažuje skupina ovlivnitelných rizikových faktorů – kouření, nedostatek pohybu, obezita, nevhodný jídelníček, neléčený krevní tlak….

Optimální je se k situaci postavit tak, že jsem si svých zdravotních rizik vědom - ono, kdo žádná rizika nemá? a v rámci primární či sekundární prevence dělám vše proto, abych si svá rizika mírnil.

Co mohu udělat já?


Žít aktivním životním stylem, udržovat si vhodnou tělesnou hmotnost, nekouřím a chodít na preventivní prohlídky, kde si nechávám kontrolovat rizikové faktory, abych o nich případně VĚDĚL a znal JAK s nimi bojovat.   

Alibistické „S tím nic neudělám, u nás v rodině to má každý.“  v praxi rozhodně neplatí!

MUDr. Marie Skalská Každý znás má přítomné rizikové faktory, některé z nich neovlivníme - pohlaví, věk, výskyt onemocnění v rodině. O to zásadnější je pracovat s riziky, kterých jsme si vědomi a můžeme je ovlivnit v rámci primární a nebo sekudnární prevence.Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás