Nabízíme


Není cholesterol jako cholesterol


Kdy se provádí kontroly krevních tuků

Hladiny krevních tuků jsou významným rizikovým faktorem srdečně-cévních onemocnění, cukrovky a dalších nemocí. Nárok na vyšetření cholesterolu a jeho jednotlivých frakcí v rámci preventivního vyšetření u svého praktického lékaře máte v 18, 40, 50 a 60 letech, některé pojišťovny hradí vyšetření i ve 30ti letech.  Uvedená frekvence vyšetření je stanovena pro preventivní vyšetření, tzn. pro vyšetření pacienta, který nemá žádné zdravotní problémy, jež by nasvědčovaly nějakému onemocnění souvisejícímu s hladinou cholesterolu v krvi. Vyšetření se provádí z odběru krve nalačno. Je důležitě abyste v době odběru byli zdraví. Proběhlá chřipka či angína může hladiny krevních tuků ovlivnit, nemá smysl při odběru po proběhlém onemocnění "Když už mi tu krev berete, tak mi naberte i cholesterol".  Zjišťuje se celkový plazmatický cholesterol a další plazmatické lipoproteiny včetně triacylglycerolů, LDL a HDL cholesterolu a jejich poměrů. 

Každá lipidová frakce má jiný význam a jiné optimální hladiny hodnot.  Uvedená rozmezí hodnot jsou optimální pro osoby, které nemají žádná rizika. Pokud již stonáte s cukrovkou nebo jste prodělali infarkt myokardu jsou limity rozmezí krevních tuků přísnější.

Celkový cholesterol: 2,9-5,00mmol/l.

Samotná hodnota celkového cholesterolu není až tak zásadní, rozhodující jsou jednotlivé frakce – HDL cholesterol, LDL cholesterol, TG triacylglyceroly .

TG = triacylgylceroly: 0,45-1,70mmol/l.

TG patří mezi aterogenní lipidy, tj. urychlují kornatění tepen neboli aterosklerózu. Jejich hladina se může zvyšovat u diabetiků při velkém příjmu fruktózy z ovoce. Hladinu triacylglycerolů se snažíme mít nízkou do čísla 1,7mmol/l. Zvýšená hodnota TG velmi častá při poruše lipidového metabolismu.

HDL= cholesterol o vysoké hustotě: 1,20-2,70mmol/l., resp. pro ženy ≥1,2 mmol/l, pro muže ≥ 0,9mmol/l.

HDL je tzv. „ochranitelský cholesterol“, přenáší aterogenní částice a k vyloučení do trávicího traktu, čímž snižuje jejich hladiny. Optimální je mít hodnotu HDL co nejvyšší.  Ženy jsou do menopausy ve výhodě, díky hormonům mají HDL fyziologicky vyšší, což je chrání před srdečně-cévními příhodami. Proto dostane muž častěji infarkt v mladším věku. Po menopauze se hodnoty HDL mezi oběma pohlavími vyrovnávají.  HDL stoupá pravidelnou fyzickou aktivitou, je částečně ovlivnitelná stravou.  V současné době je považována dostatečně vysoká hodnota HDL jako téměř nejdůležitější prognostický rizikový faktor.

LDL = cholesterol s nízkou hustotou: 1,20-3,00 mmol/l.

LDL je proaterogenní, podílí se a urychluje  vznik aterosklerózy. Můžeme si ho pamatovat jako „líný“ cholesterol. LDL přenáší tukové částečky a ukládá je do cévní stěny, ze které se poté stává rigidní trubice namísto pružné cévy. Ze stěny této zkornatěné trubice se pak lehce utrhne plát, který posléze částečně či celkově ucpe průsvit tepny a dochází k angině pectoris či infarktu.  Cílem je mít hodnoty LDL co nejnižší. LDL je částečně ovlivnitelný stravou. 

MUDr. Marie Skalská


 Rozmezí, která jsme si stanovili jako optimální pro hodnoty krevních lipidů jsou "uměle" nastavena. Hodnoty krevních tuků u primitivních národů, které nejsou zasaženy naším nevhodným životním stylem, novodobou stravou a nedostatekm pohybu,  mají hodnoty lipidových spekter ještě nižší. Z toho plyne, že na "přírodu" jsou i naše "fyziologické" limitní hodnoty u vyspělé civlizace příliš velké.Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás