Nabízíme


Preventivní prohlídky a prevence kardiovaskulárních onemocnění


Dělení rizikových faktorů onemocnění srdce a cév

Tradiční vžité dělení hlavních rizikových faktorů onemocnění srdce a cév, na která umírá více než polovina Čechů, jsou ovlivnitelné a neovlivnitelné rizikové faktory.

Samotný název již povahu těchto rizikových faktorů charakterizuje.

Neovlivnitelní rizikové faktory tj. pohlaví, věk a genetické predispozice nemáme šanci změnit.

Početná skupina ovlivnitelných faktorů (vysoký krevní tlak, porucha metabolismu lipidů, obezita, kuřáctví, cukrovka…) hraje v rozvinutí srdečně cévních chorob možná ještě významnější roli než faktory neovlivnitelné.   Z tohoto plyne, že naše chování, náš životní styl, se podílí ve významné míře na tom, zda se onemocnění srdce a cév rozvine či nerozvine a případně jaký bude jeho průběh.


Téměř většina rizikových faktorů srdečně cévních chorob se dá včas odhalit a jejich léčbou tak zamezit plnému rozvinutí choroby.

Využíváte plně všechna vyšetření vedoucí k detekci rizikových faktorů v rámci preventivních prohlídek?

Jaká a kdy mají být provedená vyšetření v rámci prohlídek primární prevence kardiovaskulárních onemocnění?

Kontrola hladiny krevního cukru – glykemie: v 18ti letech, od 40ti let dále každé 2 roky

Vyšetření lipidového spektra, hladin cholesterolů v krvi: v 18ti, 40ti, 50ti, 60ti letech, některé pojišťovny hradí i ve 30ti letech

Vyšetření EKG: ve 40ti letech a dále každé 4 roky

MUDr. Marie Skalská Je škoda, že preventivní prohlídky a vyšetření, která odhalují přítomnost rizikových faktorů onemocnění srdce a cév, využívá necelá polovina Čechů. Přitom velmi dobře umíme odhalit více než 90% rizikových faktorů, podílejících se na vzniku srdečně-cévních onemocnění.Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás