Nabízíme


Tak za kolik? Jak měřit obvod pasu?


Obvod pasu měříme ve stoje, do půl těla vysvlečeni, na holém těle.

Kde měříme obvod pasu? 

Pas měříme v polovině vzdálenosti mezí horní hranou lopaty kosti kyčelní a posledním (spodním) žebrem. Nenechte se zmást pupíkem, který občas může být u lidí s krátkým trupem níže. Měřidlo přikládáme těsně na břicho, ale nesmí škrtit.

Paže jsou volně svěšené podél těla.

Měříme v klidném výdechu.

Je dobré si své měření vyfotografovat, abyste poté měřili vždy ve stejném místě.

Kolik cm máme mít v pase?

Skvělé resp. normální jsou hodnoty do 80cm u žen a do 94cm u mužů. Pokud obvodu pasu u ženy přesahuje 88cm, vystavuje se dotyčná významnému zdravotnímu riziku. U mužů je riziková hodnota nad 102cm, svědčící o obezitě a nadměrném množství nitrobřišního tuku.


Després JP, Lemieux I, Prud’homme D. BMJ 2001; 322: 716-72

 Obvod pasu je velmi spolehlivý ukazatel rizik plynoucích z obezity. Jeho výpovědní hodnota, spolehlivost,  je mnohem vyšší než Body mass indexu (BMI).Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás