Nabízíme


Posilování břišních svalů a hluboký stabilizační systém páteře


Bránice –součást hlubokého stabilizačního systému

Bránice je plochý sval oddělující příčně břišní dutinu od dutiny hrudní. Svalové snopce bránice začínají po obvodu dolní části hrudníku na žebrech, dolní části hrudní kosti a prvních dvou bederních obratlů. Všechny snopce se sbíhají do šlašitého středu, který se při výdechovém postavení bránice nachází relativně vysoko v hrudní dutině v úrovni 4-5 mezižebří, což dává bránici tvar kupole.

Jak se svaly hlubokého stabilizačního systému pohybují?

Při nádechu se svalové snopce bránice koncentricky kontrahují a stahují šlašitý střed dolů do břišní dutiny. Kupole se takto oplošťuje a vyvolává shora tlak na polštář břišních orgánů. Tento tlak se přenáší až do pánevní oblasti. Aby nedošlo k výhřezu pánevních orgánů, kontrahuje se současně s bránicí koncentricky i svalstvo pánevního dna. Bránice a pánevní dno tak tvoří dva jakési písty, které působí proti sobě shora a zdola, čímž roztlačují polštář orgánů břišní dutiny do zbylých směrů - vpřed a do stran, resp. vzad. Zde se uplatňuje funkce příčného břišního svalu, který se aktivuje excentricky a brzdí pohyb obsahu břišní dutiny vpřed a do stran - při nádechu se proto zvětšuje obvod pasu.

Hlavní chyba při posilování břišních svalů

Zásadní chybou při posilování břišních svalů je vtahování břicha dovnitř!

V důsledku vtahování břicha dovnitř dochází k porušení svalové souhry, která zajišťuje stabilizaci páteře. Toto vtahování břicha se pak projevuje ve smyslu hyperaktivity přímého břišního svalu, dochází k nekoordinované aktivitě celé břišní muskulatury, kdy přímý břišní sval předbíhá aktivitou ostatní svaly účastnící se na dechové a posturální funkci. Svou hyperaktivitou stahuje oblast dolních žeber, a neumožňuje tak bránici uplatnit svou funkci v celém rozsahu.

Jak správně dýchat při posilování břišních svalů

Jak již bylo zmíněno, stabilizační funkce souvisí s funkcí dechovou. Proto je důležité během posilování břišních svalů dbát nejen na výdech během záběru svalu, ale také na nádech, během kterého dochází k aktivaci stabilizační funkce. Tento nádech vypadá tak, že svaly v této oblasti tvoří jakoby bederní pás a nádech se projevuje v celé této oblasti - rozšiřuje se pas, nádech se dostane až do oblasti třísel, nádechem současně dochází k nalehnutí bederní oblasti na podložku.

Mgr. Lenka Hellebrandová 

 Nejlépe se naučíte správný dechový stereotyp vleže na zádech, je to mimo jiné i skvělá relaxační technika k mírnění akutního stresu.

Pokrčte si nohy v kolenou, jednu dlaň si položte na hrudník a druhou na břicho.

Při nádechu by hrudník měl zůstat téměř nehybný, břicho se s nádechem vyklenuje pokud možno co nejvíce do šířky a bederní oblast nalehá na zem. S výdechem nechte břicho volně klesat, "zužovat se".  Výdech by měl být přibližně dvojnásobně delší než nádech.  Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás