Nabízíme


Série workshopů - Být FIT v práci i doma


Série obsahově na sebe navazujících 3 hodinových workshopů, které postupně projdou všemi tématy aktivního životního stylu. 

Tato navazující série je ideální pro firmy, které podporu aktivního životního stylu zaměstnanců berou vážně, ne jenom pro „odškrtnutí čárky“ a chtějí kontinuální návaznost, která se stran udržení nastavení aktivního životního stylu jeví jako zásadní.

Účastníci mají mezi jednotlivými workshopy ideální příležitost si nově nabité poznatky a dovednosti vyzkoušet v praxi svého života a následně případné problémy, otázky konzultovat na dalším workshopu.

Optimální je cca 3 měsíční rozmezí mezi workshopy, lze samozřejmě přizpůsobit požadavkům pracoviště. 

Témata navazujících workshopů: 

1.     Akutní stres

„Bez stresu bychom nepřežili.“  

2.   Chronický stres, prevence syndromu vyhoření

„Co jednoho posílí, druhého zabije.“

3.   Jak na kvalitní spánek, co s únavou?

„Sova nebo skřivan, jde to změnit?“

4.   Zdraví

„Jak být FIT v práci i doma, co vám praktický lékař nestihne říci.“

5.    Strava

„Nejenom láska prochází žaludkem.“

6.   Pohyb

„Pohyb a fyzická aktivita je nejsilnější faktor ovlivňující náš well-being.“

 
Časová dotace: 3 hodiny
Kapacita: optimum 25-30 účastníků

Délku i kapacitu workshopu můžeme přizpůsobit požadavkům vašeho pracoviště. Není nutné uskutečnit všechna témata, můžete volit dle potřeby a zájmů. 

Účastníci vždy obdrží písmeně zpracované teoretické podklady, prolinky k probíranému tématu, aby neměli obavu, že jim něco unikne a mohli se plně věnovat workshopu. 

 Workshopy je možné proložit i ve skrze aktivní cvičební jednotkou, přizpůsobenou kondici účastníků: jóga, intervalový trénink, funkční trénink, Animal flow, Port de Bras, cvičební proti bolestem zad s využitím pomůcek overbaly, Therabandy, činky, Fit baly.Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás