Nabízíme


Sportovní potravinové doplňky, které mají ověřený efekt, 3. díl.


V minulých článcích jsme probrali tzv. sportovní potraviny a medicínské léčebné prostředky. Doplňky patřící do obou skupin, mají v současné době vědecky prokázanou efektivitu účinku. Poslední  část potravinových sportovních doplňků, která „nám chybí“  ze skupiny A, jsou tzv.  „doplňky podporující výkon“.

Používám dělení, které sestavil panel expertů Australského Institutu Sportu (AIS) „Sport Supplement  Program“, který hodnotí efektivitu doplňků na základě výsledků medicínských studií.

Doplňky podporující sportovní výkon:

Doplňky podporující výkon“ jsou užívány přímo ke zlepšení výkonu. Mají být dávkovány dle standardizovaných protokolů pod lékařským dozorem. Ačkoliv mají prokázaný efekt, je většinou doporučeno další zkoumání ohledně optimálního individuálního užití.

Doplněk Fyziologické funkce látky Předpokládaná funkce doplňku Ověřená funkce doplňku

Kofein

Látka, která se přirozeně vyskytuje v listech, jádrech a semenech vícero rostlin (mimo jiné také v guaraně, kolovém oříšku, yerba maté). Zlepšuje vytrvalostní výkon, tím, že šetří využití zásob svalového glykogenu Od původní myšlenky „šetření glykogenu“ se názor přesunul, k tomu že efekt je daný aktivací centrálního nervového systému. Nízké dávky kofeinu 2-5mg/kg zlepšují vytrvalostní výkon ≥90min. Nedávné studie také potvrdily efekt na krátké úseky (1-5min.) a delší (20-60min.) vysoce intenzivního cvičení. Odpověď na dávku kofeinu se však různí, není jednoznačně určena dávka-odpověď, tj. se zvyšující se dávkou kofeinu nemusí vzrůstat jeho efekt.

Bikarbonát  

Nejdůležitější buffer neboli nárazník, který kompenzuje kyselost v organismu. Chrání proti „volným iontům“ při acidóze po svalové práci Mírný efekt byl prokázán při krátkých intenzivních intervalech (1-10min.) při dávkování 0,3g/kg tělesné hmotnosti 1 hodinu před cvičením. Může působit zažívací obtíže.

Kreatin

Látka, která se přirozeně ve velkém množství vyskytuje v kosterním svalstvu. Do těla se dostává potravou (1kg čerstvého masa savců obsahuje okolo 5g kreatinu) a také si tělo kreatin samo vytváří z aminokyselin. Má mnoho důležitých funkcí, které souvisejí s dodávkou energie pro sval. Podpora výkonu, krátkodobé zvýšení svalové síly, pomáhá při nabírání aktivní tělesné svalové hmoty Pravděpodobně je účinný při opakovaných krátkých dávkách vysoce intenzivního tréninku (sprinty, posilování). Po nasycení dochází k vzestupu hmotnosti o 1kg. Individuální odpověď se různí. Není ověřen dlouhodobý efekt. Kreatin není doporučen pro osoby mladší 18ti let.

Beta-alanin

Beta-alanin je složka bílkoviny karnosinu, který se přirozeně vyskytuje v mozku, srdečním svalu, ledvinách, žaludku a ve velkém množství v kosterních svalech, zejména v rychlých svalových vláknech typu II.

Karnosin, jakožto látka vznikající z Beta-alaninu, pomáhá zpomalovat pokles pH u anaerobně pracujícího svalu, kdy pufruje (vychytává) volné vodíkové ionty. Zvyšuje svalovou sílu, zlepšuje výkon, oddaluje svalovou únavu.

Suplementace Beta-alaninem má prokázaný efekt u silového výkonu díky oddálení neuromuskulární únavy. Pozitivní efekt byl potvrzen na zlepšení výkonu při opakovaných kratších intervalech vysoce intenzivního cvičení a stejně tak pozitivní efekt na jednotlivé intervaly v délce trvání kolem 60sec.

Šťáva z červené řepy

Přirozeně se vyskytuje v červené řepě. Na trhu jsou k dostání koncentrované tzv. „shots“. Nitrát, který se v červené řepě vyskytuje ve vysokém množství, je v ústech a žaludku konvertován na oxid dusný, ten způsobuje vasodilataci tj. rozšíření cév a to vede ke zlepšení zásobení kyslíkem Suplementace šťávou z červené řepy zlepšuje okysličení svalu. Při jejím podávání dochází ke zlepšení vytrvalostního výkonu, zlepšení výkonu ve vyšších nadmořských výškách. Stejně tak má šťáva z červené řepy příznivý efekt na onemocnění související s horším okysličením (srdečně-cévní choroby, respirační choroby, metabolická onemocnění).

Pokud jste běžný "hobby" sportovec, který má sport jako svou zálibu a potěšní, nemáte extrémní tréninkové dávky, tak pestrý jídelníček s dostatek všech hlavních živin, kvalitní bílkoivny, dobře dávkovaných sacharidů, ovoce a zeleniny, pokryje veškeré vaše potřeby fyzicky aktivního organismu. 

Pohybu zdar, 

Marie Skalská 

článek vyšel v Behej.comU kterých doplňků váhat, tj. co patří do skupiny B. Doplňky, u kterých je potřeba efekt dostatečně ověřit, patří:

Potravinové polyfenoly: jsou složky potravin, které mají prokázaný bioaktivní účinek, nejčastěji antioxidační a protizánětlivý efekt. Můžeme je konzumovat, jako složky potravin či jednotlivě jako izolované doplňky. Quercetin, třešňová šťáva, exotické plody „berries“ (akai, goji atd…), kurkumin.
A další: antioxidanty C a E, hydroxy-β-metylbutyrát (HMB), glutamin, rybí tuk, glukosamin.

Které doplňky mají minimální či vůbec žádný efekt na sportovní výkon, tj. skupina C, zbytečné:

V současné době se již neuvádí konkrétní seznam látek, které patří do této skupiny. Jednoduše, pokud látku nenajdete ve skupině A, B nebo D, patří do „céčka“. Od konkrétního vyjmenovávání látek, které nemají prokázaný efekt, se upustilo, aby se na ně zbytečně neupozorňovalo. Laické veřejnosti by to mohlo mylně imponovat, že mají nějaký prokázaný efekt.

Které doplňky jsou zdraví škodlivé či jsou zakázané, tj. skupina D, nebrat:

Stimulancia: efedrin, strychnin, sibutramin, methyldexanamine (DMAA), 1,3-dimethybutylamin (DMBA), další rostlinná stimulancia.
Prohormony a hormonální „boostery“: dehydroepi-androstedndion (DHEA), androstendion, 19-norandrostenion, další prohormony,  tribulus terrestris (Kotvičník Zemský), kořen rostliny Maca, glycerol užívaný ve smyslu plasma expandéru, kolostrum, vzhledem k obsahu růstových hormonů.
Peptidy vedené na seznamu WADA (World Anti-doping Agency)Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás