Nabízíme


Kolik a jak často je potřebná fyzická aktivita pro náš zdravotní benefit


Kolik minut fyzické aktivity a v jaké intenzitě nám přinese zdravotní benefit?

Výsledky jedné z největších studií na téma fyzické aktivity, která byla provedena na čtvrt milionu osobách (Leitzmann et al. 2007) potvrzuje, že opravdu každý krok a každá minuta strávená fyzickou aktivitou je pro naší zdravotní prognózu prospěšná.

Ve studii byli účastníci rozděleni do 4 skupin - 1. skupina neaktivních osob, ve 2. skupině nedosahovali probandi celkových doporučení stran fyzické aktivity, splňovali však doporučení 150minut středně náročné fyzické aktivity týdně, ve 3. skupině osoby splňovaly doporučení pouze 60ti minut vysoce náročné fyzické aktivity týdně a 4. skupina osob splňovala obě doporučení ohledně týdenního množství minut středně i vysoce náročné fyzické aktivity týdně. Po 7mi letech trvání této studie bylo zjištěno, že u osob, které splňovali doporučené množství fyzické aktivity bez ohledu v jaké intenzitě, došlo k 50% snížení celkové úmrtnosti z jakýchkoliv příčin a konkrétně ke 30% snížení úmrtnosti na nádorové onemocnění ve srovnání s neaktivními osobami. Nebyl rozdíl, zda předepsaná množství týdenní pohybové aktivity splňovali osoby v kategorii střední intenzity či vysoké intenzity. Ke snížení úmrtnosti došlo i účastníků studie, kteří nesplňovali předepsaná množství fyzické aktivity ve srovnání s neaktivními účastníky. Tento výsledek potvrzuje, že jakékoliv množství pohybové aktivity, i když není dosaženo předepsané množství, má příznivý prognostický efekt na naše zdraví.

Jak často v týdnu je optimální cvičit? 

Volnočasová kapacita osob v produktivním věku je většinou omezená. Češi jsou průměrně ochotni na své volnočasové aktivity vydat cca 150 minut týdně. Při vzrůstajících pracovních nárocích, povinnostech doma, péči o rodinu, je časté, že fyzická aktivita je vměstnána spíše do delších cvičební jednotek, méně často týdně, povětšinou o volných víkendových dnech.

Studie provedená na 8500 mužích (Lee et al. 2004) zkoumala, jaký je efekt cvičení mužů tzv. víkendových bojovníků, jejichž celkový energetický výdej při 1-2 cvičebních jednotkách týdně je > 4600kJ ve srovnání s necvičícími, neaktivními muži. Víkendoví bojovníci bez přidružených chronických onemocnění, měli ve srovnání s neaktivními muži o 59% nižší riziko úmrtí. Víkendoví bojovníci, kteří již měli přidružená onemocnění, však již žádný zdravotní benefit ve srovnání s necvičícími osobami neměli.

Tyto výsledky potvrzují, že u zdravých osob je prognosticky přínosné dosahovat požadovaného množství fyzické aktivity, aniž by bezpodmínečně musela být dosažená potřebná frekvence cvičebních jednotek týdně. Vzhledem ke krátkodobému příznivému metabolickému efektu cvičení (48hod.) je však pro osoby s již manifestními zdravotním komplikacemi jako např. vysoký krevní tlak, diabetes mellitus, srdečně-cévní onemocnění a stejně tak pro osoby, které mají na tato onemocnění rodinnou zátěž, důležitá frekvence cvičení v týdnu.

Po 48 hodinách příznivý krátkodobý efekt cvičení mizí.

Optimální je tedy zařazovat cvičení po nejvíce dnů v týdnu s maximální přestávkou 2 dny.

Výše jmenované studie potvrzují, že není nutné ihned dosahovat cílových předepsaných hodnot. Díky svému osobnímu plánu bude vaše šance na pozvolné a následně trvalé dosažení potřebného množství fyzické aktivity mnohem vyšší. 

MUDr. Marie Skalská

Zdroje:
Leitzmann MF, Park Y, Blair A, Ballard-Barbash R, Mouw T, Hollenbeck AR, Schatzkin A. Physical activity recommendations and decreased risk of mortality. Archives of Internal Medicine 2007 Dec 10;167(22):2453-60.

Lee IM, Sesso HD, Oguma Y, Paffenbarger RS Jr. The "weekend warrior" and risk of mortality. American Journal of Epidemiology 2004 Oct 1;160(7):636-41.Studie, které dlouhodobě sledují efekt pravidelné pohybové aktivity na naše zdraví, potvrzují, že jakékoliv zvýšení pohybové aktvitiy, byť není dosažené předepsaného množství minut či intenzity pohybu, se příznivě projeví na naší zdravotní prognóze.Potřebujete filtr pro články, videa a e-booky?Řekli o nás